Harsh Weather Testing Network

Syftet med projektet är att skapa ett gränsöverskridande nätverk med inriktning på ”Harsh Weather” för test- forsknings- och utvecklingsverksamhet i Nordkalottenområdet. Tanken är att nätverket ska leverera lösningar och tjänster för myndigheter, företag och andra potentiella kunder från olika länder. Målet är att via ett större produktutbud och bredare kunskap behålla och utöka sin attraktivitet. Ett annat mål är att via gemensamma aktiviteter skapa konkreta testprodukter/tjänster där man kan se nyttan med gränsöverskridande samverkan. Projektet pågår mellan 1.5.2010 – 30.04.2013.

Projektet är nu avslutat och slutrapporten finns att  läsa här: FINAL REPORT PROJECT Harsh Weather Testing Network

Medfinansiärer av projektet